Hírek

Elérhetőségek

Terepi földtani térképezés - Hirdetmény

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) értesítése alapján tájékoztatom a lakókat, hogy a szolgálat 2019. január 1-jétől 2021. december 31-ig a szolgálat által lehatárolt területre eső bel- és külterületen egyaránt az MBFSZ hivatalos éves tervében szereplő kutatási alapfeladatként földtani térképezést végez, melynek során az MBFSZ munkatársai földtani információkat gyűjtenek az elérhető összes kőzet kibukkanási területről.

A földtani térképezés területi lehatárolásáról készült térképmásolat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, valamint a községi honlapon (www.sarisap.hu) megtekinthető.

A kutatási projekt vezetője dr. Kercsmár Zsolt (tel.: 06-30/850 30 28).

Közvetlen hivatalos felelős dr. Maros Gyula, a Földtani Kutatási Osztály vezetője (tel.: 06-30/960 05 88)

Az MBFSZ munkatársai MBFSZ-es igazolvánnyal lesznek ellátva.

 

Sárisáp, 2019. június 4.

 

Takácsné Molnár Anikó s.k.

jegyző

Csatolmány(ok):