Hírek

Elérhetőségek

Miben segít az ügysegéd?

TÁJÉKOZTATÓ A KEMKH ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATALA ÜGYSEGÉDEINél intézhető ügyekről

 

Az ügysegédek félfogadása 2013. január 1–jén a járási hivatalok felállításával párhuzamosan kezdődött meg.

 

Az ügyfelek a települések polgármesteri hivatalaiban, a lakóhelyükhöz közel kereshetik fel az ügysegédeket az alábbi, Komárom Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala hatáskörébe tartozó ügyekben:

 

 • Kormányablakban  intézhető ügyek (személyazonosító-, lakcím-, egyéni vállalkozói igazolvány, közlekedés- és járműigazgatás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, útlevél, mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványa, családtámogatás - ezen belül : anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás – nyugdíj ügyek, egyszeri gyógyszersegély, TAJ kártya)
 • Szociális igazgatással- (ápolási díj, egészségügyi szolgáltatás, időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás, aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás)
 • Hadigondozással-,
 • Állatvédelemmel-, állattartással- (állatotthon, állatpanzió, állatmenhely létesítésének bejelentése, szolgáltatás felügyelete az állatotthon üzemeltetése tekintetében, állatvédelmi jogszabályok megsértése esetén eljárás lefolytatása),
 • Kereskedelmi igazgatással- (állandó és ideiglenes menazséria),
 • Vízügyi igazgatással- (az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan beköttetésére, szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvíz elvezetési szolgalom alapítása; természeti és védett természeti terület kivételével a nádaratás és a nád égetésének engedélyezése),
 • Oktatással- (tankötelezettség teljesítése, érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztása),
 • Ingatlanvállalkozással- (üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet végzők nyilvántartása, felügyelete),
 • Közlekedési igazgatással- (járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás),
 • Környezetvédelmi igazgatással- (levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos első fokú hatósági eljárások lefolytatása),
 • Fogyasztóvédelemmel
 • Szabálysértésekkel

 

kapcsolatos ügyekben tájékoztatás nyújtása az ügymenetről, a benyújtandó kérelemről, a csatolandó iratokról, valamint a kitöltött kérelmek leadása.

 

Az ügysegédek elsősorban a szociális igazgatással, földhasználattal, lakcímbejelentéssel, családtámogatással, nyugdíj igényléssel és hadigondozással kapcsolatos ügyekben vesznek át kérelmeket, illetve segítenek azok kitöltésében. A többi ügykörben elsősorban tájékoztatást nyújtanak az ügyfelek részére.

 

Az ügysegédek tájékoztatást adnak a Komárom Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala osztályainál (Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Földhivatali Osztály, Építésügyi Osztály, Népegészségügyi Osztály, Társadalombiztosítási Osztály, Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztály,) intézhető ügyekről is.

 

Sárisápon az ügysegéd félfogadási ideje szerdai napokon 10 óra 45 perctől 12 óra 45 percig tart a polgármesteri hivatal főbejárata melletti irodában.

Az ügyfelek tájékoztatása az ügyfélfogadás idejéről és esetleges változásokról a polgármesteri hivatalban kifüggesztett hirdetmény útján történik.

Az ügysegédi feladatellátást 2013. január 1-jétől Kondár István végzi a településen. Sárisápon 2017-ben 227 ügyben keresték fel őt az ügyfelek.

 

Mielőtt a kormányablakokhoz indulnak ügyeiket intézni a gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében, ha tehetik előtte településükön, ügyfélfogadási időben érdeklődjenek az ügysegédeknél, akik tájékoztatást és több esetben kérelem nyomtatványt is tudnak adni ügyeik intézéséhez.