Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés

M E G H Í V Ó

 

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 26-án, hétfőn, 16 órakor tartja munkaterv szerinti rendes ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre ezúton meghívom.

Napirendi javaslat:

1./ Tájékoztató az Esztergomi Járási Hivatal 2018. évi munkájáról

            Előadó: Kondár István          ügysegéd

2./ Beszámoló a Sárisápi Bányász Közösségi Tér és Könyvtár működéséről

            Előadó:           Baranyi Péter  intézményvezető

3./ Beszámoló a könyvtár működéséről

            Előadók:  Izsó Sándorné        könyvtáros,

                                   Katona Gabriella        könyvtáros

4./ 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előadók:         Kollár Károly polgármester,

                                   Takácsné Molnár Anikó         jegyző

5./ 2019. évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

a telekadóról szóló rendelet felülvizsgálata,

a kommunális adóról szóló rendelet felülvizsgálata,

a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata,

a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata,

a közterületek használatáról szóló rendelet felülvizsgálata,

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata,

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendelet felülvizsgálata.

Előadók:  Kollár Károly         polgármester,

Bercsényi László        bizottság elnöke

 

6./        2019. évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok felülvizsgálata

helyiségbérleti díj,

földhaszonbérleti díj,

művelődési ház bérleti díjai,

önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára,

szolgálati lakás bérleti díja.

 

Előadók: Kollár Károly          polgármester,

Bercsényi László        bizottság elnök

7./ Hozzájárulás Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításához

Előadó:           Kollár Károly polgármester     

 

8./ 2019. évi kulturális programnaptár elfogadása

Előadó:           Kollár Károly polgármester    

                        Ligetiné Vass Éva bizottság elnöke  

9./ Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018. (XI.26.) önkormányzati rendelete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadók: Kollár Károly          polgármester,

Takácsné Molnár Anikó         jegyző

10./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről

Előadó:           Kollár Károly polgármester

11./Egyebek

Zárt ülés:

12./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmekről

13./ Döntés első lakáshoz jutók támogatásáról

 

S á r i s á p, 2018. november 20.

 

Kollár Károly

polgármester