Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény - Zöldterületek rendben tartása

Tisztelt Lakosság!

 

Környezetünk rendben tartása, gondozása minden évszakban számos feladatot teremt. Az önkormányzat kötelessége gondoskodni a fenntartása alá tartozó intézmények és a hozzájuk tartozó területek karbantartásáról, takarításáról, fűnyírásról.

 

Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanuk előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, és más hulladékok eltávolításáról. Ez magában foglalja a fűnyírást, szemét-és gyommentesítést. A járdák teljes szélességét az örökzöldektől, növényektől távol kell tartani.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az önkormányzat által biztosított zöldhulladék szállítás csak kizárólag a lágyszárú növényekből álló zöldhulladékokra vonatkozik, amelyeknek a komposztálása nem megoldható. A faágakat, szőlővenyigét, örökzöldek ágait kérjük ne, tegyék ki, mert az nem kerül elszállításra!

 

A Kommunál-Junk Kft. munkatársai havonta 1 alkalommal, az általuk biztosított gyűjtőzsákokban (a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehetők) is elszállítják a zöldhulladékot.

 

Kérjük a Lakókat, hogy a település gondozottsága, tisztasága érdekében munkájukkal, kötelességük végrehajtásával segítség a kulturált és vonzó településkép kialakítását, fenntartását.

 

 

Sárisáp, 2018. május 14.

 

                      Kollár Károly                                                            Takácsné Molnár Anikó

                     polgármester                                                                           jegyző              

Csatolmány(ok):