Hírek

Elérhetőségek

Falugyűlés és közmeghallgatás

Sárisáp Község Önkormányzat képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom Sárisáp község lakóit a Sárisápi Bányász Közösségi Tér olvasótermében

2023. november 9-én (csütörtökön)

 1700 órától

rendezendő

F A L U G Y Ű L É S R E

és a falugyűlést követő

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A.

A FALUGYŰLÉS témái:

1./ Tájékoztató Sárisáp Község Önkormányzatának 2023-2024. évi fejlesztéseiről, a jövőbeni tervekről.

          Előadó:        Kollár Károly                     polgármester

2./ Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módosításáról.

          Előadó:        Kollár Károly                     polgármester

3./ Egyebek

A KÖZMEGHALLGATÁSRA várhatóan 1800 órakor, a falugyűlést követően kerül sor, ahol a választópolgárok egyéni vagy bármely közösséget érintő kérdéseikkel fordulhatnak a képviselő-testülethez.

 

S á r i s á p, 2023. október 26.

 

                               Kollár Károly                                                                  

                          polgármester