Hírek

Elérhetőségek

Falugyűlés és közmeghallgatás

Sárisáp Község Önkormányzat képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom Sárisáp község lakóit a Sárisápi Bányász Közösségi Tér oszlopos termében

 

2021. november 22-én (hétfőn)

 1700 órától

 

rendezendő

 

F A L U G Y Ű L É S R E

 

és a falugyűlést követő

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A.

 

A FALUGYŰLÉS témái:

 

1./ Tájékoztató Sárisáp Község Önkormányzatának 2020-2021. évi fejlesztéseiről, a jövőbeni tervekről.

          Előadó:        Kollár Károly                     polgármester

 

2./ Tájékoztató Sárisáp Község Településfejlesztési Koncepciójának és a közigazgatási területet felölelő Településrendezési eszközei (Helyi Építési Szabályzat, Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv) felülvizsgálatának lezárásáról.

Előadók:       Kollár Károly                     polgármester,

                    Sólymosné Vasi Ildikó       tervező (Pro-Terra Kft. vezetője)

 

3./ Egyebek

 

A KÖZMEGHALLGATÁSRA várhatóan 1800 órakor, a falugyűlést követően kerül sor, ahol a választópolgárok egyéni vagy bármely közösséget érintő kérdéseikkel fordulhatnak a képviselő-testülethez.

 

S á r i s á p, 2021. november 10.

 

                               Kollár Károly                                                                  

                          polgármester