Hírek

Elérhetőségek

Európai parlamenti képviselők választása 2019 - Kifogás és fellebbezés típusú jogorvoslati kérelem

Tisztelt Választópolgárok!

A választási bizottságokhoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) alapján kifogás és fellebbezés típusú jogorvoslati kérelem nyújtható be

1. Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással lehet benyújtani.

Kifogást kizárólag írásban lehet benyújtani az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottságnak címezve, a bizottság mellett működő választási irodához kell benyújtani.

Kifogást az alábbi személyek és szervezetek nyújthatnak be:

  • központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
  • jelölt,
  • jelölő szervezet,
  • ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon (naptári nap) 16.00 óráig megérkezzen.

A kifogás tartalmi elemeit a Ve. 212. §-a tartalmazza.

A kifogást a KEM Területi Választási Bizottságnak címezve (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) a KEM Területi Választási Irodához kell benyújtani (2800 Tatabánya, Fő tér 4.).

2. Fellebbezést kizárólag írásban lehet előterjeszteni a támadott döntést hozó választási bizottságnál, a bizottság mellett működő választási irodához eljuttatva.

Az első fokon eljáró választási bizottság határozata ellen két okból lehet fellebbezést benyújtani:

a) az első fokon meghozott határozat sérti valamely választásra irányadó jogszabály rendelkezését,
b) a határozat meghozatala során figyelembe vett szempontokat nem megfelelően mérlegelte az első fokon eljáró bizottság.

Az ügyben érintett

  • természetes személy;
  • jogi személy;
  • jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet élhet fellebbezéssel.

A fellebbezés akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha az a megtámadott határozat meghozatalától számított 3. naptári napon 16.00 óráig megérkezik az első fokú határozatot hozó vagy az elbírálásra jogosult választási bizottsághoz. 

A fellebbezés tartalmi elemeit a Ve. 224. §-a tartalmazza.

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Iroda