Hírek

Elérhetőségek

Ebösszeírás 2021

Tisztelt Ebtartó!

 

Sárisáp Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve

2021. április 12. napjától 2021. június 11. napjáig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az adatlapok beszerezhetők a Sárisápi Polgármesteri Hivatal (2523 Sárisáp, Fő utca 123.) titkárságán, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.sarisap.hu).

A Sárisápi Hírmondó helyi újság 2021. áprilisi számának mellékleteként minden háztartásba eljuttatunk egy példány adatlapot.

 

Az adatlap kézzel és géppel is kitölthető, de az aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Sárisápi Polgármesteri Hivatalban, illetve a 06 33 518 310 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen: a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett gyűjtődobozban (2523 Sárisáp, Fő utca 123.)
  • postai úton: Polgármesteri Hivatal, 2523 Sárisáp, Fő utca 123.
  • elektronikusan a hivatal@sarisap.hu elektronikus levélcímre

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. június 11. (péntek) 12.00 óra

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, bejelenteni (az eb elveszett, elpusztult, más tulajdonoshoz került stb.)

Felhívom a Tisztelt kutyatulajdonosok figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 75 000 Ft állatvédelmi bírságot vonhat maga után!

Felhívom egyúttal az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Takácsné Molnár Anikó

jegyző

Csatolmány(ok):