Hírek

Elérhetőségek

Rezsicsökkentés

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

A Korm. határozat szerint a korábban rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. Ehhez az igénybejelentéseket a helyi önkormányzat összesíti és küldi meg a Belügyminisztériumnak.

A jogosult háztartások az igénybejelentést 2018. október 15. napjáig tehetik meg ügyfélfogadási időben a Sárisápi Polgármesteri Hivatalban. A kitöltendő nyomtatvány átvehető a hivatalban, valamint letölthető a www.sarisap.hu honlapról.

A Korm. határozat értelmében

  • a háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
  • az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

A helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről a belügyminiszter tájékoztatja a Kormányt és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára.