Hírek

Elérhetőségek

Bursa Hungarica 2020

Sárisáp Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott B U R S A   H U N G A R I C A Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2020. évi fordulójához.

Részletes tájékoztató a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, vagy a www.emet.gov.hu honlapon található.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a pályázók az EPER-Bursa rendszerben.

(Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5.

Sárisáp, 2019. október 3.

 

Kollár Károly sk.

polgármester

Csatolmány(ok):