Hírek

Elérhetőségek

Adóügyi, anyakönyvi és hagyatéki ügyintéző állás

Sárisápi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Sárisápi Polgármesteri Hivatal

adóügyi, anyakönyvi, hagyatéki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2523 Sárisáp, Fő utca 123.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. pont A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

Ellátandó feladatok:

Kommunális adó kivetése, beszedése, nyilvántartása; termőföld bérbeadásával kapcsolatos adóztatási feladatok; valamennyi adónemben keletkezett hátralék nyilvántartása, behajtása; adó- és értékbizonyítvány kiadása, anyakönyvvezetői feladatok teljes körű ellátása; hagyatéki ügyek teljes körű ügyintézése; üzletek működési engedélyével, telepengedéllyel kapcsolatos ügyek intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

adóügyek, anyakönyv, hagyaték

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         közszférában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         adóügyi és anyakönyvi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP adó szakrendszerben, ASP ipar és kereskedelmi szakrendszerben, ASP hagyatéki leltár szakrendszerben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott, a Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalmú önéletrajz. Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű), vagy másolat, vagy igénylőlap

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítését, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Molnár Anikó jegyző nyújt, a 06/33/518-310 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Sárisápi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2523 Sárisáp, Fő utca 123.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SPH/86/2021, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi, anyakönyvi, hagyatéki ügyintéző.

•         Elektronikus úton Takácsné Molnár Anikó jegyző részére a jegyzo@sarisap.hu e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Takácsné Molnár Anikó jegyző, Komárom-Esztergom megye, 2523 Sárisáp, Fő utca 123.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Sárisáp Község honlapja - 2021. január 12.